??????? ?????? ? ?????????? ?????????
Escort, Inc.Tweets by @CrittendenAuto


Evropska milenijumska generacija: Za postojanu budućnost potrebna vozila sa efikasnijom potrošnjom goriva

American Government Special Collections Reference Desk

Topics:  Goodyear

Evropska milenijumska generacija: Za postojanu budućnost potrebna vozila sa efikasnijom potrošnjom goriva

Викивести
21. avgust 2015.


(PRobjave) - Istraživanje "ThinkGoodMobility" koje je među budućim evropskim naučnicima, inženjerima i industrijskim dizajnerima sprovela kompanija Goodyear Dunlop Tires Europe u saradnji sa institutom ThinkYoung, pokazalo je da se automobilska industrija u narednom periodu mora orijentisati na izradu vozila sa efikasnijom potrošnjom goriva.

Razvoj na području saobraćaja i mobilnosti je neophodan ako želimo da reagujemo na brz porast stanovništva i s njim povezane promene u saobraćaju i mobilnosti. Kako bi podstakao na razmišljanje o mobilnosti generaciju koja će posle 2025. godine oblikovati mobilnost, Goodyear je među 2500 evropskih studenata sproveo istraživanje "ThinkGoodMobility"[1]. Rezultati su pokazali da evropski studenti žele ekološki prihvatljivu budućnost i da su pri tom svesni da to mogu efikasno postići, između ostalog, i postojanim razvojem na području automobilske industrije i sistema transporta.

Vozila sa efikasnom potrošnjom goriva kao budućnost automobilske industrije

Prema navodima kompanije Goodyear Dunlop Tires Europe (GDTE) i neprofitne međunarodne organizacije za mlade ThinkYoung, većina evropskih predstavnika milenijumske generacije (49%) je ubeđena da bi u centru napora za postojan razvoj automobilske industrije i sistema transporta u 2025. godini morala biti vozila sa efikasnom potrošnjom goriva. Na drugom mestu našla se reciklaža već korišćenih delova (29%), a na trećem ulaganje u sistem javnog prevoza (27%). Milenijumska generacija u Evropi tako očekuje opšta poboljšanja sistema transporta, ali ne na račun ograničavanja kretanja i slobode izbora prevoznih sredstava. Naime, čak 85% mladih veruje da će u sledećih deset godina imati u vlasništvu sopstveni automobil.

Postojani razvoj uz zakonske propise

Postojan razvoj i želja da potrošnja goriva u sledećih deset godina bude efikasnija su za milenijumsku generaciju toliko važni da je čak izrazila želju da se donesu određeni propisi koji će u 2025. godini doneti bolju budućnost životnoj sredini. Kao ključni elementi navedeni su evropski propisi o dozvoljenim emisijama CO2 (44,6%), stimulacija efikasne potrošnje goriva (35,7%) i stimulacija korišćenja javnog prevoza (32,2%).

Pomenuto istraživanje Goodyear je vršio sa ciljem da se bolje razumeju mladi i njihov pogled na mobilnost u budućnosti, kao i efikasnije ispunjavanje njihovih očekivanja.

Mišljenja evropske milenijumske generacije o mobilnosti u budućnosti

49% smatra da bi u centru napora za postojan razvoj automobilske industrije do 2025. godine morala biti vozila sa efikasnijom potrošnjom goriva.

29% smatra da bi, za trajniju budućnost, automobilska industrija morala reciklirati već korišćene delove.

27% je ubeđeno da su potrebna ulaganja u sistem javnog prevoza.

22,3% je mišljenja da bi za trajniji razvoj potrebno koristiti filtre za emisije.

44,6% kao najvažniju zakonsku regulativu na tom području vidi evropske propise o već dozvoljenim emisijama CO2.

35,7% je ubeđeno da su potrebne stimulacije za korišćenje vozila sa efikasnom potrošnjom goriva.

34,2% misli da su potrebne stimulacije za korišćenje javnog prevoza.

27,9% bi uvelo standarde za gorivo.

14,2% bi uvelo stimulacije za smanjenje saobraćajne buke.

85% mladih veruje da će u sledećih deset godina imati u vlasništvu sopstveni automobil.

[1] Istraživanje putem interneta je tokom maja i juna 2015. godine u ime preduzeća Goodyear vršila ekipa Think Young. U istraživanju je učestvovalo 2.500 mladih (starih od 18 do 30 godina) sa univerziteta u 12 država.

Садржај је доступан под лиценцом Creative Commons Attribution 2.5 осим ако је другачије наведено.

Connect with The Crittenden Automotive Library

The Crittenden Automotive Library at Google+ The Crittenden Automotive Library on Facebook The Crittenden Automotive Library on Instagram The Crittenden Automotive Library at The Internet Archive The Crittenden Automotive Library on Pinterest The Crittenden Automotive Library on Twitter The Crittenden Automotive Library on Tumblr
 


The Crittenden Automotive Library

Home Page    About Us    Contribute